Accreditaties [10-07-2017]

Een van mijn activiteiten betreft de accreditatie van bachelor- en masterstudies. Als voorzitter of lid van een panel beoordeel ik of opleidingen voldoen aan de gestelde eisen en zich een NVAO-geaccrediteerde opleiding mogen noemen. In het najaar van 2016 en in het voorjaar van 2017 heb ik deelgenomen aan de audit van verscheidene HRM-opleidingen in het hbo.