Een stapje terug bij het Tijdschrift voor HRM [02-05-2018]

Tijdschrift voor HRM

Per 1 januari 2018 heb ik mijn lidmaatschap van de redactie van het Tijdschrift voor HRM beeindigd. Vanaf de oprichting - het eerste nummer verscheen in 1998- was ik lid van de redactie, tot 1 januari 2017 was ik hoofdredacteur. Ik blijf nog wel als  uitgever verbonden aan het tijdschrift.
De huidige hoofdredacteur is Marian Thunnissen. Marian is lector Dynamische talentinterventies aan Fontys Hogeschool.