Column [25-08-2016]

Boete
Op de site van het ministerie van SZW lees ik dat veel horeca- en detailhandelsbedrijven zijn beboet, omdat ze de wet niet naleven. In totaal is 5,5 miljoen euro aan boetes opgelegd. Vooral illegale tewerkstelling, onderbetaling en te lang werken zijn veel voorkomende overtredingen. Ik moet denken ....
Lees verder

Actueel

Lezingen
Een van de activiteiten die mij het meeste energie geven is het houden van lezingen. De belangrijkste thema's zijn op dit moment duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de toekomst van arbeid en HRM.
Lees verder

Projecten: duurzame inzetbaarheid
In het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2016 zijn workshops verzorgd voor de metaalindustrie over duurzame inzetbaarheid.
Lees verder

Lectoraat
Stoppen met het Lectoraat HRM wil niet zeggen dat ik vanaf nu op mijn lauweren ga rusten.
Lees verder

Accreditaties
Een van mijn activiteiten betreft de accreditatie van bachelor- en masterstudies. Als voorzitter of lid van een panel beoordeel ik of opleidingen voldoen aan de gestelde eisen en zich een geaccrediteerde opleiding mogen noemen.
Lees verder

Het Tijdschrift voor HRM floreert
Het Tijdschrift voor HRM maakt een stormachtige groei door. Het gemiddeld aantal bezoeken per dag is in 2016 opgelopen tot 545. In 2015 lag dat aantal nog op 252.
Lees verder

Recente publicaties

Duurzame inzetbaarheid
PW DeGids (april 2016): Veertig uur voor de eigen ontwikkeling. Ook verschenen in Vakblad Arbo (2016) nr. 4 ---- Willem de Lange & Nicole van Dartel: Oudere werknemers in het MKB: mens sana in corpore sano - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2015 nummer 3.
Lees verder