Lezingen en conferenties

Ik ben veel opgetreden als spreker op congressen en als dagvoorzitter. Daarnaast heb ik frequent deelgenomen aan expertmeetings en heb ik workshops geleid. In mijn functie van lector HRM van Avans Hogeschool heb ik – samen met de opleidingen en met externe partners – veel conferenties georganiseerd voor externe relaties van de hogeschool.
Mijn jarenlange ervaring als hoogleraar en hoofddocent op de Universiteit van Tilburg benutte ik in cursussen en studiedagen op het terrein van HRM. Incidenteel voer ik deze activiteiten nog steeds wel uit, maar niet meer zo frequent en selectief.

Oraties

Bouwstenen van de duurzame arbeidsorganisatie
Oratie Universiteit van Tilburg, 4 juni 2004

Arbeid in de beeldende kunst
Lectorale rede Avans Hogeschool, 8 juni 2007

Een greep uit de lezingen en conferenties vanaf 2010

• Een vergrijzend personeelsbestand, hoe gaan we daarmee om?
Effectief competentiemanagement
• De toekomst van de arbeid 
• Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
• Naar nieuwe arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen in de metaal- en elektrotechnische industrie 
• Flexicurity
• Arbeidsrelaties op de helling
• De people-pijler van MVO

• De toekomst van arbeid

 
Lezingen zijn onder meer gehouden voor:
Ministeries, vakbonden, werkgeversorganisaties, universiteiten en hogescholen,
beroepsverenigingen zoals de NVP en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen en voor lezingenbureaus als RPMS en CKC Seminars.

Actueel
Een thema dat mij op dit moment zeer boeit is de toekomst van de arbeid en van HRM. Een impressie is te vinden op YouTube (typ: willem de lange duurzaam hrm). Voor Transvorm (Zorg en welzijn) was het thema 'Veranderende arbeidsrelaties en de gevolgen voor HRM', bij het Debatplatform Langstraat e.o. ging het over de gevolgen van robotisering voor de arbeid. Op de beurs World of Technology and Science in de Jaarbeurs in Utrecht (oktober 2016) luidde de titel: 'De vierde industriele revolutie: zegen of vloek? Automatisering en de toekomst van arbeid.' 
Ook over het thema duurzame inzetbaarheid van medewerkers geef ik presentaties en workshops. Deze zijn gebaseerd op projecten die ik heb uitgevoerd in de metaalindustrie en in het hoger onderwijs.