De bevordering van duurzame inzetbaarheid [19-08-2017]

Willem de Lange: De bevordering van duurzame inzetbaarheid

Hebben we werknemers met de juiste competenties en specialistische kennis in huis? Is ons personeel in staat en bereid om mee te groeien met de veranderende eisen? Dat zijn volgens Raet (2017) de belangrijkste vragen waar Nederlandse bestuurders mee worstelen. Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers is dan ook een van de strategische prioriteiten van HR-afdelingen. Toch gaat dat in de praktijk niet zo gemakkelijk, zo merken ook de HR-afdelingen in het hoger onderwijs. De beschikbare mogelijkheden en gelden worden nauwelijks gebruikt door de medewerkers.
Dat was voor Willem de Lange reden om onderzoek te doen naar duurzame inzetbaarheid in het hoger onderwijs, en om een handreiking te ontwikkelen om organisaties te ondersteunen bij het implementeren van een werkbaar duurzaam inzetbaarheidsbeleid. In dit artikel beschrijft De Lange allereerst een concreet model waarbij de elementen van duurzame inzetbaarheid gekoppeld worden aan bijbehorende categorieën van maatregelen. Vervolgens wordt dit model toegepast in de praktijk. Bij een tweetal hogescholen is onderzocht wat de aandachtspunten zijn ten aanzien van duurzame inzetbaarheid, om vervolgens daarop actie te ondernemen om deze knelpunten aan te pakken. De ervaringen van dit onderzoek zijn verwerkt in een handreiking. De belangrijkste elementen van die handreiking worden besproken in het artikel, evenals de eerste ervaringen met de toepassing daarvan in de praktijk. Daaruit blijkt dat het lastig blijft om medewerkers – ondanks alle faciliteiten die er geboden worden – in beweging te krijgen en ook echt actief te laten werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. In plaats van nog meer instrumenten en maatregelen te ontwikkelen, pleit de Lange ervoor om op teamniveau met medewerkers de dialoog aan te gaan.

In: Tijdschrift voor HRM, juli 2017. www.tijdschriftvoorhrm.nl (open access)