Welkom

Welkom op mijn website. Ik ben in 2015 met pensioen gegaan, maar ben nog altijd actief op het vakgebied. Met deze site geef ik een overzicht van mijn huidige en voormalige activiteiten.
In oktober 2019 is de Canon van HRM verschenen onder redactie van Beatrice van der Heijden, Peggy De Prins en mij. Verder ben ik nog uitgever van het Tijdschrift voor HRM en schrijf ik maandelijks een column voor PW Net. De column neem ik ook op deze website op. Zie voor overige activiteiten de volgende pagina’s.

Column

Een nieuw sociaal akkoord

De effecten van de coronacrisis voor de werkgelegenheid worden nu snel zichtbaar. Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in de afgelopen maanden volgens het UWV explosief gestegen. Het CBS signaleert een grote daling van het aantal mensen met betaald werk en van het aantal vacatures. Ook de bijstandscijfers nemen toe. En dat is nog maar het begin. De verwachting is dat de stijging in aantallen werklozen pas goed zal losbarsten als de eerste ronde van steunmaatregelen van de overheid is afgelopen. De recessie die op ons afkomt is waarschijnlijk de grootste sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Reden genoeg voor een nieuw sociaal akkoord. De kernvraag is natuurlijk wat dat akkoord dan zou moeten behelzen.In…