Welkom

Welkom op mijn website. Ik ben in 2015 met pensioen gegaan, maar ben nog altijd actief op het vakgebied. Met deze site geef ik een overzicht van mijn huidige en voormalige activiteiten.
In oktober 2019 is de Canon van HRM verschenen onder redactie van Beatrice van der Heijden, Peggy De Prins en mij. Verder ben ik nog uitgever van het Tijdschrift voor HRM en schrijf ik maandelijks een column voor PW Net. De column neem ik ook op deze website op. Zie voor overige activiteiten de volgende pagina’s.

Column

De Grote Alles is Anders Show

Niets is wat het was. Waar Nederland zichzelf altijd een strenge begrotingsdiscipline oplegde – wat ons vervolgens in staat stelde om het Calvinistische vingertje te heffen naar andere landen – nu lijken er geen grenzen voor begrotingstekorten en overheidsschulden te bestaan. De presentatie van de Miljoenennota was dan ook een Grote Alles is Anders Show. Zo lijkt het.Op Prinsjesdag hield Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemerschap aan de Radboud Universiteit ook een ‘troonrede’, de duurzame troonrede. Jonkers  betoogt dat er een andere sociaal-economische…