Welkom

Welkom op mijn website. Ik ben in 2015 met pensioen gegaan, maar ben nog altijd actief op het vakgebied. Met deze site geef ik een overzicht van mijn huidige en voormalige activiteiten.
In oktober 2019 is de Canon van HRM verschenen onder redactie van Beatrice van der Heijden, Peggy De Prins en mij. Verder ben ik nog uitgever van het Tijdschrift voor HRM en schrijf ik maandelijks een column voor PW Net. De column neem ik ook op deze website op. Zie voor overige activiteiten de volgende pagina’s.

Column

De klap

Ik speelde al enige maanden met de gedachte om een column te schrijven met als titel Wanneer komt de klap? Die zou dan moeten gaan over een – mijns inziens onvermijdelijke – omslag in de conjunctuur. De eerste tekenen van een (niet meer dan normale) neergang dienden zich aan: een teruglopende groei, in enkele landen om ons heen zelfs al een beperkte daling. Op de Nederlandse arbeidsmarkt was dat nog niet te merken; er waren nog steeds grote tekorten en veel vacatures. Dat is niet vreemd: de arbeidsmarkt loopt altijd achter bij de economische conjunctuur. Toen kwam de klap….