Duurzaam inzetbaar

Een handreiking voor het management, de academieraad en de dienstraad

In de handreiking wordt een alternatieve benaderingswijze uitgewerkt voor het hbo voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze benaderingswijze is ook toepasbaar in andere onderwijsinstellingen en ook breder in andere organisaties. Centraal hierin staan de dialoog tussen management en medewerkers en de organisatie van het werk als aangrijpingspunt.