De waardevolle senior

Personeelsbeleid voor oudere werknemers

Door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zullen werknemers steeds langer (moeten) blijven doorwerken. Het gevolg is een vergrijzing van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit boek geeft een antwoord op de vraag op welke wijze de medewerkers in de organisatie langer gemotiveerd, gezond en productief kunnen blijven doorwerken. Met bijdragen van o.a. Peter Leisink, Anneke van Doorne-Huiskes, Joop Schippers, Peter Ekamper, Gerard Evers en Kene Henkens

Onder redactie van Willem de Lange & Jo Thijssen. Amsterdam: Weka uitgeverij, 2007. ISBN 987-90-5883-275-7