De duurzame arbeidsorganisatie

Als er gesproken en geschreven wordt over duurzaam ondernemen gaat het bijna altijd over het externe beleid van bedrijven en instellingen; het opereren van de organisatie in (en ten opzichte van) haar omgeving. De centrale vraag luidt dan: hoe gaat de organisatie om met milieu, mens en maatschappij? Echter, de organisatie die zegt maatschappelijk verantwoord te ondernemen moet – om geloofwaardig te zijn – in haar intern beleid consistent gedrag vertonen. Anders gezegd: bij duurzaam ondernemen hoort een duurzame arbeidsorganisatie. Immers, hoe geloofwaardig is een organisatie als zij het duurzaamheidsdenken en –streven dat zij naar buiten uitdraagt, niet ook laat zien ten opzichte van haar eigen medewerkers?
Waar duurzaam ondernemen kan worden omschreven als ondernemen met respect voor mens en omgeving, kan de duurzame arbeidsorganisatie worden omschreven als de arbeidsorganisatie waarin respect voor de mens en de omgeving tot uitdrukking komt. Dat kan dan worden gezien in de wijze waarop de arbeid is georganiseerd, in de manier van leidinggeven en in het personeelsbeleid in al zijn facetten. Het gaat hierbij onder meer om het werkgeverschap: wat voor werkgever wil men zijn? Het strategisch beleid krijgt hiermee een intra-organisationele pendant.
In dit boek wordt hieraan een nadere invulling gegeven. De auteurs laten zien hoe in een duurzame arbeidsorganisatie het werk wordt georganiseerd, hoe invulling wordt gegeven aan het personeelsbeleid en aan de arbeidsrelaties en hoe veranderingen plaatsvinden.
De zoektocht naar de duurzame arbeidsorganisatie die in dit boek beschreven wordt, bestaat niet alleen uit een theoretische exercitie. Met tal van voorbeelden – voor een belangrijk deel afkomstig uit eigen ervaringen – worden de ideeën onderbouwd en verduidelijkt.