Imago

Onlangs publiceerde Intermediair zijn jaarlijkse Imago-onderzoek. Zoals het blad zelf zegt: daar werkt ‘ambitieus Nederland’ het liefst. Opvallende uitkomst: van de twintig ‘meest aantrekkelijke werkgevers’ zijn er twaalf (!) de laatste jaren – om uiteenlopende redenen – in opspraak gekomen. Op de eerste plaats staat Shell, vanwege zijn milieubeleid en het opereren van het concern in Nigeria herhaaldelijk negatief in het nieuws. Op 2: KLM. Dit bedrijf heeft nogal wat kritiek te verduren gehad vanwege de enorme staatssteun met de coronacrisis. Google, nummer 3 op de lijst, is berucht voor belastingontwijken en dat geldt ook voor Apple (13).
Op de lijst komen we drie banken tegen: de Rabobank op 6, ING op 9 en ABN AMRO op 17. Eerstgenoemde heeft zijn blazoen geschonden met het Liborschandaal, de andere twee met witwaspraktijken. Unilever (8) heeft zich in Nederland niet populair gemaakt door het hoofdkantoor naar Londen te willen verplaatsen en druk op de regering te leggen voor het afschaffen van de dividendbelasting. De Belastingdienst (10)  heeft een storm van kritiek over zich heen gehad met de ‘fraude’ met betrekking tot toeslagen voor kinderopvang. Een probleem dat nog steeds niet is opgelost. Het ministerie van Defensie (12) heeft zich de woede op de hals gehaald met het willen verplaatsen van de marinierskazerne naar Zeeland. Een ander ministerie (Justitie en Veiligheid, op 18) heeft nogal eens het nieuws gehaald met falende ministers en ambtenaren. Coolblue (16), ligt onder vuur voor het gebruik van flexarbeid.
Misschien heb ik nog ergens een schandaal gemist, maar de balans is wel duidelijk: de meerderheid van de top 20 is qua imago de afgelopen jaren niet goed doorgekomen. Maar dat betreft het maatschappelijk imago. En dat is kennelijk iets heel anders dan het imago als werkgever. Velen willen blijkbaar graag bij deze bedrijven en instellingen werken; zij laten zich niet weerhouden door de negatieve kritiek. De uitkomst staat ook haaks op wat ik bijvoorbeeld hoor van mensen die bij de belastingdienst werken, en die mij zeggen dat ze dat maar beter niet kunnen vertellen op verjaardagen.

Imago is een vreemd fenomeen. Het lijkt erop dat het maatschappelijk imago en het werkgeversimago twee gescheiden werelden zijn. Maar deze twee zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een groot deel van de 4.880 (hoogopgeleide) respondenten die aan het onderzoek van Intermediair hebben meegewerkt ziet dat kennelijk anders. Tja.