Artikelen

Recente artikelen kunnen worden opgevraagd via info@willemdelange.nl Ik heb in de loop der tijd meer dan honderd artikelen geschreven in wetenschappelijke en vaktijdschriften, alsmede hoofdstukken in wetenschappelijke boeken, zowel in Nederlandse tijdschriften als internationaal. Hieronder een greep uit de publicaties vanaf 2010. De grondslag van HRM – een overzicht van theorieën en hun grondleggers. In: Tijdschrift voor HRM, maart 2020. Met Beatrice van der Heijden en Peggy De Prins. De bevordering van duurzame inzetbaarheid. In: Tijdschrift voor HRM, juli 2017 Veertig uur voor de eigen ontwikkeling In: PW DeGids, april 2016 Veertig uur eigen ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid op scholen. In: Vakblad Arbo, 2016 nr. 4 Oudere werknemers in het MKB: mens sana in corpore sano. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2015 nr. 3. Met Nicole van Dartel. Competentiemanagement: een blijvertje? In: PW DeGids, 16 juli 2014. Met Marlou Goudesaboos & Jocelyn Venmans. Tegen de stroom in In: M&C (Management en Consulting), 2013, nr. 3. Met Herman van Blitterswijk. Het Nieuwe Werken: het beeld en de realiteit. In: Gids voor Personeelsmanagement, jrg. 91, nr. 9, september 2012. De bevorderiong van employability in het MKB. In: Tijdschrift voor HRM, jrg. 15, lente 2012. Met Ellen van Wijk. Lerend vernieuwen in de praktijk. Fundamenteel vernieuwen van HRM beleid bij Achmea. In: Tijdschrift voor HRM, jrg. 14, herfst 2011. Met Peter Leisink, & Eva Knies. Tekort aan technisch personeel: is HRM de oplossing? In: Gids voor Personeelsmanagement, jrg. 90, nr. 6, juni 2011. Levensfasebewust diversiteitbeleid. De vernieuwing van HR-beleid bij verzekeraar Achmea. In: Tijdschrift voor HRM, jrg. 13, winter 2010. Met Peter Leisink en Eva Knies. Competentiemanagement. In: F. Kluijtmans (red.), Leerboek HRM. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers/Open universiteit, 2010. Het nieuwe werken bij KPN. Een nieuwe werkelijkheid dient zich aan. In: G. Bruinsma (red.), De nieuwe werknemer. Deventer: Kluwer, 2010.