Artikelen

Recente artikelen kunnen worden opgevraagd via info@willemdelange.nl

De grondslag van HRM
– een overzicht van theorieën en hun grondleggers.
In: Tijdschrift voor HRM, maart 2020.
Met Beatrice van der Heijden en Peggy De Prins.

De bevordering van duurzame inzetbaarheid.
In: Tijdschrift voor HRM, juli 2017

Veertig uur voor de eigen ontwikkeling
In: PW DeGids, april 2016

Veertig uur eigen ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid op scholen.
In: Vakblad Arbo, 2016 nr. 4

Oudere werknemers in het MKB: mens sana in corpore sano.
In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2015 nr. 3. Met Nicole van Dartel. 

Competentiemanagement: een blijvertje?
In: PW DeGids, 16 juli 2014. Met Marlou Goudesaboos & Jocelyn Venmans.

Tegen de stroom in
In: M&C (Management en Consulting), 2013, nr. 3. Met Herman van Blitterswijk.

Het Nieuwe Werken: het beeld en de realiteit.
In: Gids voor Personeelsmanagement, jrg. 91, nr. 9, september 2012.

De bevorderiong van employability in het MKB.
In: Tijdschrift voor HRM, jrg. 15, lente 2012. Met Ellen van Wijk.

Lerend vernieuwen in de praktijk. Fundamenteel vernieuwen van HRM beleid bij Achmea. In: Tijdschrift voor HRM, jrg. 14, herfst 2011. Met Peter Leisink, & Eva Knies.

Tekort aan technisch personeel: is HRM de oplossing? In: Gids voor Personeelsmanagement, jrg. 90, nr. 6, juni 2011.

Levensfasebewust diversiteitbeleid. De vernieuwing van HR-beleid bij verzekeraar Achmea. In: Tijdschrift voor HRM, jrg. 13, winter 2010. Met Peter Leisink en Eva Knies.

Competentiemanagement. In: F. Kluijtmans (red.), Leerboek HRM. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers/Open universiteit, 2010.

Het nieuwe werken bij KPN. Een nieuwe werkelijkheid dient zich aan. In: G. Bruinsma (red.), De nieuwe werknemer. Deventer: Kluwer, 2010.