beheerder

De klap

Ik speelde al enige maanden met de gedachte om een column te schrijven met als titel Wanneer komt de klap? Die zou dan moeten gaan over een – mijns inziens onvermijdelijke – omslag in de conjunctuur. De eerste tekenen van een (niet meer dan normale) neergang dienden zich aan: een teruglopende groei, in enkele landen om ons heen zelfs al een beperkte daling. Op de Nederlandse arbeidsmarkt was dat nog niet te merken; er waren nog steeds grote tekorten en veel vacatures. Dat is niet vreemd: de arbeidsmarkt loopt altijd achter bij de economische conjunctuur.
Toen kwam de klap. Maar die had een karakter dat helemaal niemand had voorzien. En ook de hoek waaruit hij kwam was onverwacht: China. Wat de gevolgen zullen zijn voor de arbeidsmarkt is nog niet te overzien. Dat is in hoge mate afhankelijk van de duur en diepgang van de crisis. Maar dat deze ingrijpende consequenties zal hebben voor de werkgelegenheid is duidelijk. En ik verwacht dat de arbeidsmarkt deze keer veel sneller zal reageren dan gebruikelijk.
De maatregelen van de regering zijn erop gericht om mensen en bedrijven het hoofd boven water te laten houden. Het is echter niet te verwachten dat de economie zich snel zal herstellen en dat na afloop alles weer ‘business as usual’ zal zijn. De ontslagen bij KLM Air France zijn een veeg voorteken. Hoe daarmee om te gaan? Collega Marian Thunnissen houdt in het Brabants Dagblad van 18 maart een pleidooi voor het benutten van de tijd voor (bij)scholing. Zij roept werkgevers op om de tijd die nu vrijkomt door de crisis te benutten voor scholing. Daar sluit ik mij graag bij aan. Maar het zijn niet alleen werkgevers die het initiatief moeten nemen. Het is nu ook aan de werknemers (en flexibel werkenden) om in actie te komen. Benut de tijd die nu is vrijgekomen voor bezinning op de toekomst en voor scholing. Leven lang leren in tijden van crisis: zo wordt een probleem een kans.

De duurzame arbeidsorganisatie

Waar komt talentmanagement vandaan? Wat is duurzaam HRM? Welke ontwikkelingen zijn te zien in motivatietheorieën? En in strategisch HRM? Wat houdt employability in? Op deze en tal van andere vragen geeft deze Canon van HRM antwoord.
Twee krachtige kernvragen vormen het uitgangspunt.
(1) Zoals wij vandaag de dag denken over human resource management, waar komt dat gedachtegoed vandaan? En
(2): Welke concepten en theorieën liggen daaraan ten grondslag? Meer dan zestig auteurs – voornamelijk wetenschappers uit Nederland en Vlaanderen – hebben samen in totaal vijftig hoofdstukken geschreven waarmee antwoord wordt gegeven op deze vragen.In elk hoofdstuk staat één theorie (met de grondlegger) centraal. Sommige theorieën vinden hun oorsprong in de psychologie, andere in de economie of de sociologie. De theorieën worden telkens in hun tijd geplaatst, wat zichtbaar maakt hoezeer ze signs of a time zijn. Ook wordt duidelijk hoezeer HR-theorie en -praktijk met elkaar verweven zijn. Deze Canon van HRM laat daarnaast zien dat in de loop der jaren de dominantie van de theorievorming vanuit de VS wordt doorbroken en dat vrouwen meer en meer een belangrijke plaats innemen in de wetenschapsontwikkeling.
Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die zich – op welke manier ook – met het vakgebied bezighoudt. Het richt zich tot professionals, wetenschappers en studenten met een hart voor HRM, vroeger, nu en naar de toekomst toe.

De waardevolle senior

Personeelsbeleid voor oudere werknemers

Door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zullen werknemers steeds langer (moeten) blijven doorwerken. Het gevolg is een vergrijzing van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit boek geeft een antwoord op de vraag op welke wijze de medewerkers in de organisatie langer gemotiveerd, gezond en productief kunnen blijven doorwerken. Met bijdragen van o.a. Peter Leisink, Anneke van Doorne-Huiskes, Joop Schippers, Peter Ekamper, Gerard Evers en Kene Henkens

Onder redactie van Willem de Lange & Jo Thijssen. Amsterdam: Weka uitgeverij, 2007. ISBN 987-90-5883-275-7

Dynamisch competentiemanagement

In dit boek wordt een nieuw HRM-concept uitgewerkt: Dynamisch CompetentieManagement (DCM). Hierin staan begrippen als interactie tussen management en medewerkers, continue vernieuwing, recht doen aan verschillen in talenten, duurzame inzetbaarheid en resultaatgerichtheid centraal. Competentiemanagement wordt verbonden met talent- en performancemanagement, waarmee de belangen van de organisatie en van de medewerkers in balans worden gebracht. Vanuit principes van lerend vernieuwen, de duurzame arbeidsorganisatie en employability wordt afgerekend met het traditionele competentiemanagement. In DCM wordt dynamiek in het systeem zelf, in de implementatie, in het onderhoud én in de toepassing gerealiseerd. Daardoor kan snel worden ingespeeld op de turbulente omgeving waar de meeste organisaties tegenwoordig mee te maken hebben. En dat is ook in het belang van de medewerker die daarmee zijn waarde op de arbeidsmarkt vergroot.

Duurzaam inzetbaar

Een handreiking voor het management, de academieraad en de dienstraad

In de handreiking wordt een alternatieve benaderingswijze uitgewerkt voor het hbo voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze benaderingswijze is ook toepasbaar in andere onderwijsinstellingen en ook breder in andere organisaties. Centraal hierin staan de dialoog tussen management en medewerkers en de organisatie van het werk als aangrijpingspunt.

Canon van HRM

Waar komt talentmanagement vandaan? Wat is duurzaam HRM? Welke ontwikkelingen zijn te zien in motivatietheorieën? En in strategisch HRM? Wat houdt employability in? Op deze en tal van andere vragen geeft deze Canon van HRM antwoord. Twee krachtige kernvragen vormen het uitgangspunt. (1) Zoals wij vandaag de dag denken over human resource management, waar komt dat gedachtegoed vandaan? En (2): Welke concepten en theorieën liggen daaraan ten grondslag? Meer dan zestig auteurs – voornamelijk wetenschappers uit Nederland en Vlaanderen – hebben samen in totaal vijftig hoofdstukken geschreven waarmee antwoord wordt gegeven op deze vragen. In elk hoofdstuk staat één theorie (met de grondlegger) centraal. Sommige theorieën vinden hun oorsprong in de psychologie, andere in de economie of de sociologie. De theorieën worden telkens in hun tijd geplaatst, wat zichtbaar maakt hoezeer ze signs of a time zijn. Ook wordt duidelijk hoezeer HR-theorie en -praktijk met elkaar verweven zijn. Deze Canon van HRM laat daarnaast zien dat in de loop der jaren de dominantie van de theorievorming vanuit de VS wordt doorbroken en dat vrouwen meer en meer een belangrijke plaats innemen in de wetenschapsontwikkeling. Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die zich – op welke manier ook – met het vakgebied bezighoudt. Het richt zich tot professionals, wetenschappers en studenten met een hart voor HRM, vroeger, nu en naar de toekomst toe.