Lezingen en conferenties

Ik heb veel opgetreden als spreker op congressen en als dagvoorzitter. Daarnaast heb ik frequent deelgenomen aan expertmeetings en heb ik workshops geleid. In mijn functie van lector HRM van Avans Hogeschool heb ik – samen met de opleidingen en met externe partners – veel conferenties georganiseerd voor externe relaties van de hogeschool.
Mijn jarenlange ervaring als hoogleraar en hoofddocent op de Universiteit van Tilburg benutte ik in cursussen en studiedagen op het terrein van HRM. Incidenteel voer ik deze activiteiten nog steeds wel uit, maar niet meer zo frequent en selectief.

Actueel
Momenteel houd ik lezingen over de Canon van HRM. Centraal daarin staat de vraag: Wat kunnen wij leren van de grote denkers op het gebied van personeelsmanagement en de theorieën die in de loop der jaren door hen zijn ontwikkeld?

Oraties
Bouwstenen van de duurzame arbeidsorganisatie
Oratie Universiteit van Tilburg, 4 juni 2004

Arbeid in de beeldende kunst
Lectorale rede Avans Hogeschool, 8 juni 2007

Een greep uit de lezingen en conferenties vanaf 2010

  • Een vergrijzend personeelsbestand, hoe gaan we daarmee om?
  • Effectief competentiemanagement
  • De toekomst van de arbeid 
  • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • Naar nieuwe arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen in de metaal- en elektrotechnische industrie
  • Flexicurity
  • Arbeidsrelaties op de helling
  • De people-pijler van MVO
  • De toekomst van arbeid

Lezingen zijn onder meer gehouden voor:
Ministeries, vakbonden, werkgeversorganisaties, universiteiten en hogescholen,
beroepsverenigingen zoals de NVP en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen en voor lezingenbureaus als RPMS en CKC Seminars.