Onderzoek

Ik ben in 1989 gepromoveerd op het proef­schrift De configuratie van arbeid – Vorm­geven aan arbeidstijden, bedrijfstijden en arbeidstijd­patro­nen.
Van 1991 tot 2004 heb ik als senior onderzoeker gewerkt bij het IVA, Instituut voor beleidsonderzoek en –advies, van 2005 tot 2009 bij OSA Institute for Labour Studies. Daarna heb ik onderzoek gedaan in het kader van mijn lectoraat en voor mijn eigen bureau. Dit laatste doe ik nog steeds, al neem ik nu geen omvangrijke projecten meer aan.
Het onderzoek heeft tal van deelgebieden van HRM bestreken, zoals:

 • arbeids- en bedrijfstijden
 • flexibilisering van arbeid
 • competentiemanagement
 • oudere werknemers (leeftijdbewust personeelsbeleid)
 • arbeidsrelaties
 • ontwikkelingsgericht personeelsbeleid
 • sociale innovatie
 • duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Ter illustratie enige titels van openbare onderzoeksrapporten.

 • Op weg met nieuwe arbeidstijden, evaluatie van de regeling voor het wegvervoer in het arbeidstijdenbesluit vervoer
 • Politie maakt werk van ontwikkelingsgericht personeelsbeleid
 • Werken met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan
 • Levensfasebewust personeelsbeleid in de thuiszorg
 • Handboek ontwikkelingsgericht personeelsbeleid, Methoden en instrumenten
 • Gevraagd: nieuwe competenties, Ontwikkelingen in de zorg en de effecten op de vraag naar arbeid en het HRM beleid
 • Duurzame inzetbaarheid in de metaal
 • De wenselijkheid van het maken van onderscheid naar leeftijd
 • De effectiviteit van competentiemanagement
 • De HRM Praktijkmonitor, De ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties.

Opdrachtgevers onder meer:
A+O Fonds Rijk
ABU en diverse uitzendorganisaties (uitzendbranche)
Achmea
Brandweer
Commissie Gelijke Behandeling
Gemeenten
KPN
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Mobiliteitsfonds HBO
Nederlandse Spoorwegen
Politie in verscheidene regio’s
Platform BetaTechniek
Sociale partners in Metaal en Techniek, carrosseriebouw en gezondheidszorg.
Thuiszorg
VSNU
Woningcorporaties
 
Informatie over het onderzoek is te verkrijgen via info@willemdelange.nl