Profiel

Willem de Lange is

  • uitgever van het Tijdschrift voor HRM;
  • zelfstandig onderzoeker en publicist op het terrein van arbeidsvraagstukken.

Tot 1 september 2015 was ik werkzaam als lector HRM bij Avans Hogeschool. Op die datum ben ik met pensioen gegaan. Verder ben ik werkzaam geweest als:
– wetenschappeljk (hoofd)medewerker op de Universiteit van Tilburg (1977 – 1991);
– senior-onderzoeker bij IVA (1991 – 2005) en OSA (2005 – 2010);
– hoogleraar Universiteit van Tilburg (2004 – 2006);
– zelfstandig ondernemer (vanaf 2010).

Missie:
“Ik zie als mijn missie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de professionalisering van het human resource management. Op basis van gefundeerde kennis wil ik handreikingen doen voor de (beleids)ontwikkeling van personeelsmanagement.”

Dit doel wordt nagestreefd door middel van de volgende activiteiten:

  • onderzoek en advies op het terrein van arbeidsvraagstukken;
  • lezingen over HRM;
  • sparringpartner voor HR professionals;
  • publicaties: boeken, artikelen en columns.

In mijn werk vormt het concept van de Duurzame Arbeidsorganisatie een belangrijk uitgangspunt. Daaronder versta ik de organisatie waarin ideeën over maatschappelijk verantwoord ondernemen een doorvertaling hebben gekregen naar het personeelsmanagement en de wijze waarop het werk wordt georganiseerd. Zie hiervoor mijn boek De duurzame arbeidsorganisatie.